REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Plan zajęć

Plany konsultacji  na I semestr roku szkolnego 2018/2019 będą dostępne w sekretariacie szkoły od

15 września 2018r.

 

Pierwsze zajęcia w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019

odbędą się :


- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :   15-16.09.2018r. OD GODZ. 9.00 


- POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE  :   22-23.09.2018r. OD GODZ. 9.00