REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Technik rachunkowości

Zawód: Technik rachunkowości

 

Okres nauki: 2 lata.

 

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: