REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Technik turystyki wiejskiej (UPRAWNIENIA ROLNICZE)

Zawód: Technik turystyki wiejskiej 

Symbol cyfrowy: 515203

Okres nauki: 2 lata

Kwalifikacje: T.7.Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

                   T.8.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.


Praca: Absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, otrzymają pełne uprawnienia rolnicze.
Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:
 • Podstawy działalności gospodarczej w agroturystyce
 • Język zawodowy
 • Podstawy turystyki
 • Marketing usług agroturystycznych w tym noclegowych
 • Geografia turystyczna
 • Żywienie turystów w tym produkcja roślinna i zwierzęca
 • Pracownia turystyki wiejskiej
 • Pracownia informacji turystycznej
 • Pracownia obsługi informatycznej
 • Zajęcia praktyczne w gospodarstwie agroturystycznym
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyki zawodowe