REKRUTACJA on-line

SZKOŁA POLICEALNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


Technik turystyki wiejskiej (UPRAWNIENIA ROLNICZE)

Zawód: Technik turystyki wiejskiej 

Symbol cyfrowy: 515203

Okres nauki: 2 lata

Kwalifikacje:

TG.08.  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.


Praca: Absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, otrzymają pełne uprawnienia rolnicze.
Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie agroturystycznym

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Geografia turystyczna

Język angielski w turystyce

Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

Realizowanie i rozliczanie imprez i usług turystycznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Prowadzenie produkcji  w gospodarstwie rolnym

Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym

Kompetencje personalne i społeczne

Przygotowanie i realizacja imprez i usług turystycznych