REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Aktualności
INFORMACJA

PIERWSZE ZAJĘCIA W I SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
ODBĘDĄ SIĘ   16-17.09.2017R. OD GODZ. 9.00

DLA SŁUCHACZY POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO

ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Z WYJĄTKIEM SŁUCHACZY KIERUNKU TECHNIK BHP , PIERWSZE ZAJĘCIA NA TYM KIERUNKU ODBĘDĄ SIĘ 23-24.09.2017 OD GODZ. 9.00

wpisowe 0

W roku 2010 wpisowe wynosi 0 zł !