REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Aktualności
REKRUTACJA 2017/2018

PROWADZIMY ZAPISY DO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  ORAZ

POLICEALNEGO  STUDIUM  ZAWODOWEGO NA KIERUNKI:

Technik administracji

Technik turystyki wiejskiej

Technik rachunkowości

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

wpisowe 0

W roku 2010 wpisowe wynosi 0 zł !