REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Aktualności
REKRUTACJA 2018/2019

PROWADZIMY ZAPISY DO:

  •  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA DOROSŁYCH
  • POLICEALNEGO  STUDIUM  ZAWODOWEGO NA KIERUNKI:
  • Technik administracji
  • Technik turystyki wiejskiej
  • Technik rachunkowości
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
wpisowe 0

W roku 2010 wpisowe wynosi 0 zł !