REKRUTACJA on-line

SZKOŁA POLICEALNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


.

 

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

  

  Zapisz się ON-LINE wypełnij ankietę:  /ANKIETA KANDYDATA/

 

 

Charakterystyka: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia, w którym konsultacje stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej kończącej się egzaminem maturalnym.


Okres nauki: 

                     3 lata ( po szkole branżowej I stopnia)

                     4 lata (po ośmioletniej szkole podstawowej lub gimnazjum)


Perspektywy kształcenia: Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.


Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: