REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

GW

Gwarancja bezpłatności

Zapisz się do szkoły i skorzystaj z promocji. Słuchacz korzystający z nauki w naszych szkołach nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych np. z zakupem  materiałów edukacyjnych.

Ponadto w szkołach PROFIT słuchacz nie wnosi opłat za:

  • wpisowe
  • egzaminy semestralne
  • egzaminy poprawkowe
  • kara za brak frekwencji
  • wydanie legitymacji
  • wydanie indeksu
  • wydanie zaświadczenia

 

W szkołach PROFIT nie pobiera się żadnych ukrytych opłat!