REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Konsultacje indywidualne

W ramach wsparcia edukacyjnego dla  słuchaczy liceum ogólnokształcącego w szkole prowadzone  są nieodpłatne konsultacje indywidualne z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, geografii oraz z innych przedmiotów co ułatwia przygotowanie się do egzaminów maturalnych oraz poprawia ich zdawalność.