REKRUTACJA on-line

SZKOŁA POLICEALNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


Konsultacje indywidualne

W ramach wsparcia edukacyjnego dla  słuchaczy liceum ogólnokształcącego w szkole prowadzone  są nieodpłatne konsultacje indywidualne z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, geografii oraz z innych przedmiotów co ułatwia przygotowanie się do egzaminów maturalnych oraz poprawia ich zdawalność.