REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Wymagane dokumenty do rekrutacji

Szkoła Policealna ,,PROFIT,, w Parczewie


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,PROFIT,, w Parczewie