REKRUTACJA on-line

SZKOŁA POLICEALNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 

Od 17 marca 2020r. na Państwa  e-mail będą przesyłane  materiały do samodzielnej nauki zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej.

 

 W razie pytań proszę o kontakt: tel. 660 240 853

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Renata Kisiel

 

 

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO

W  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH  ,,PROFIT”

W PARCZEWIE

  1. Szkoła za pośrednictwem internetu ma stały kontakt z uczniami poprzez pocztę elektroniczną oraz stronę internetową szkoły.
  2. Szkoła stworzyła możliwość zdalnej realizacji programów nauczania  z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz strony internetowej szkoły.
  3. Szkoła jest przygotowana na zdalną realizację rozkładu zajęć dla poszczególnych klas.
  4. Szkoła ma możliwość uwzględniać w pracy zdalnej różne potrzeby edukacyjne uczniów w tym wynikające z niepełnosprawności.
  5. Szkoła za pomocą poczty elektronicznej ma możliwość monitorowania i oceniania postępów uczniów.
  6. Szkoła jest gotowa do dokonania modyfikacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania na potrzeby pracy zdalnej.
  7. Szkoła opracowała i przesłała informacje dla nauczycieli i uczniów o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
  8. Szkoła realizując nauczanie zdalne korzysta z zasobów różnych stron i  portali edukacyjnych rekomendowanych przez Ministra Edukacji Narodowej :