REKRUTACJA on-line

Juz teraz możesz zapisać się do szkoły ON-LINE


Po rejestracji on-line należy zgłosić się osobiście w ciągu 14 dni do sekretariatu wybranej szkoły, gdzie zostanie dokończony zapis.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

Charakterystyka: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim i czteroletnim cyklu kształcenia, w którym konsultacje stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej kończącej się egzaminem maturalnym.


Okres nauki: 3 lata (po Gimnazjum i ośmioletniej Szkole Podstawowej)

                   2 lata (po Zasadniczej Szkole Zawodowej)

                   4 lata (po Szkole podstawowej i gimnazjum)


Perspektywy kształcenia: Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.


Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: