REKRUTACJA on-line

SZKOŁA POLICEALNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

Charakterystyka: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim i czteroletnim cyklu kształcenia, w którym konsultacje stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej kończącej się egzaminem maturalnym.


Okres nauki: 3 lata (po gimnazjum, szkole podstawowej)

                   2 lata (po zasadniczej szkole zawodowej)

                   4 lata (po ośmioletniej szkole podstawowej)


Perspektywy kształcenia: Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.


Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: