REKRUTACJA on-line

SZKOŁA POLICEALNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


.

Konsultacje online dla uczniów!

 

Szanowni Uczniowie!


Jako kolejny etap naszego e-learningu, czyli zdalnego nauczania, wprowadzamy konsultacje online dla uczniów. Nauczyciele będą oferować swoje wsparcie uczniom w terminach prowadzenia zajęć. Najczęściej będziemy używać do tego celu platformy SKYPE (choć  nauczyciele mogą wybrać inne formy komunikacji). Aby skorzystać z konsultacji należy przesłać taką informację na podane Państwu  adresy e-mail nauczycieli.

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Renata Kisiel